Quy định mới việc bán thực phẩm bẩn sẽ bị nêu tên trên loa phường

Thành phố cũng sẽ quy hoạch một số tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bảo đảm các điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng; tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình điểm về thức ăn đường phố, mô hình cải thiện tại 30 tuyến phố văn minh đô thị

Tên cửa hàng dịch vụ ăn uống sẽ được thông báo trên đài phát thanh phường, xã để người tiêu dùng tránh.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
thucphamban
Theo đó, Hà Nội yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại địa phương.

Hà Nội yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

Trường hợp kiểm tra phát hiện các cơ sở vi phạm quy định ATTP, kịp thời thông báo tên các cơ sở vi phạm trên đài phát thanh xã, phường để người tiêu dùng biết không sử dụng.

Thành phố cũng sẽ quy hoạch một số tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bảo đảm các điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng; tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình điểm về thức ăn đường phố, mô hình cải thiện tại 30 tuyến phố văn minh đô thị.

Khi có vi phạm an toàn thực phẩm, UBND TP Hà Nội yêu cầu quy rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền, đơn vị.

Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP quận, huyện định kỳ 6 tháng kiểm tra công tác quản lý ATTP của xã, phường, thị trấn.

Sở Y tế triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, phối hợp kiểm tra với các quận, huyện, thị xã quản lý ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *